For 14 år sidan flytta Nadja Telste inn hos ektemannen Kåre Telste i ein tomannsbustad i Skogvegen på Husnes. Den gongen var ikkje hagen meir enn ein grøn grasflekk.

Allereie dagen etter at ho flytta inn gjekk turen til hagesenteret i Rosendal, der ho kjøpte tre ulike rosebuskar og eit plommetre.

– Alle desse åra seinare står dei framleis, smiler Nadja.

I dag har det blitt 434 ulike sortar roser, i tillegg til ei rekke andre nydelege blomar.

Vidkjent

Nadja har vore med i det lokale hagelaget i fleire år, og er for tida kasserar der. I tillegg sit ho i styret for Roseforeningen avd. Hordaland. Dessutan legg Nadja titt og ofte ut bilde i temagrupper på Facebook, og har med tida fått eit breitt nettverk innan hageverda.

Det er derfor mange som kjenner til den frodige og sjarmerande hagen, som har så mykje blomar at ein treng timevis for å sjå kva som skjuler seg i den, trass i at tomta, inkludert huset, knapt er eitt mål stort.

Titt og ofte får ho hagebesøk av entusiastar.

– Når rosene blømer er det mange som vil koma innom. Det er eit veldig sosial og kjekt miljø, og vi er mykje på hagebesøk til kvarandre.

Hagen hennar, og blomebilda som ho har tatt sjølv, pryda dessutan også denne månadens utgåve av magasinet Rosebladet.

Nadja har, som du sikkert skjønar, etter kvart blitt litt av ein ekspert på temaet.

Men kva er det eigentleg med rosene som er så fascinerande?

For Nadja er det mellom anna den deilige lukta som gjer henne så svak for nettopp roser.

– Roser luktar ikkje, dei duftar, smiler ho.

Vil halda det lettstelt

Nadja trur at rosa har fått eit ufortent dårleg rykte.

– Fleire eg har prata med meiner at rosene er så vanskelege, og seier mellom anna at dei ikkje blir fine. Det er eg ikkje einig i. Eg synest det er den enklaste blomen å få til. Det einaste er at ein må legga litt arbeid i klippinga og gjødslinga på våren, utover det klarar den seg heilt fint sjølv.

For at bløminga ikkje skal koma så seint i gang, er Nadja alltid ferdig med all klipping seinast innan 1. april. Og når det kjem til gjødslinga har Nadja etter kvart laga seg til ein lur teknikk.

Med eit armeringsjern lagar ho to 20 cm djupe hol, eit på kvar side av rosebusken. Det eine holet fyller ho med gjødsel, og det andre med beinmjøl. På den måten får buskane med seg ein god matpakke som varer gjennom heile sesongen. I tillegg er det viktig å sjå etter villskot.

– På grunn av helsa kan eg ikkje kava så mykje med dei, så resten av tida får dei klara seg sjølve. Dessutan har eg planta veldig tett i beda, og det er for å spara meg for mykje luking, tipsar ho.

Men matpakketeknikken gjer ho først når rosebuskane har fått tid til å etablera seg skikkeleg i jorda. Så dei nye tilskota blir gjødsla berre i overflata.

– Har du nokre gode tips til nybegynnarar? Kor skal ein starta, og bør ein ha ein plan?

– Plan og plan... Ein kan ikkje gjera alt på ein gong, det trur eg er viktig å hugsa. Det vil bli forandringar undervegs. Ta roser som døme; dei bestemmer sjølve kva dei vil, og tar ikkje omsyn til at du hadde planar om å ha eit rosebed akkurat der. Planter må gjerne flyttast på både éin og to gonger. Plommetreet, som var noko av det første eg planta i hagen, har vi flytta på tre gonger no. Ein må berre starta i ein ende, smiler ho.

Radarpar

I år måtte ho byta ut om lag 10 rosesortar etter vinteren.

– Det varierer sjølvsagt frå år til år, men mister ein mindre enn to prosent, er det innanfor normalen, fortel Nadja.

Hagen ligg i ei såkalla klimasone H2. Skalaen går frå H1 til H9, noko som betyr at klimaet i hagen til Nadja er nokså mildt.

– Ein kan også enkelt laga seg mildare soner i hagen ved å planta hekkar og leveggar. I bedet som vender mot sør blømer det ofte tidlegare enn andre stadar.

Hageinteressa har også med tida smitta over på Kåre.

– Etter at stormen Nina hadde herja så brutalt her, og rive med seg den eine bogen som stod i hagen, lærte Kåre seg å sveisa, sånn at han kunne laga ein ny til meg, smiler Nadja, før ho legg til:

– Det er veldig godt med så god hjelp. Eg legg berre inn ei bestilling hos Kåre, så fiksar han resten.

Med tida har det dessutan blitt fleire hagebogar.

– Han har også blitt veldig glad i roser, og har faktisk begynt å poda, smiler Nadja.

I samband med 10 års-bryllaupsdagen deira fekk dessutan Nadja eit drivhus. Der har ho dyrka fram både druer, tomatar og agurkar.

– Eg hadde aldri trudd at eg skulle ha eit drivhus i denne vesle hagen, men der tok eg altså feil.

Les også

Gunvor og John Kåre har skapt seg ein draum av ein hage i Nesvegen, der nyting og kos står i sentrum

Les også

Bli med inn i Inger Sofie sin frodige hage