– Når eg høyrer nokon snakka om indre og ytre luten, kjenner eg at eg vil melda meg ut