Akutt professortørke

NTNU er blant norske universiteter og høyskoler som må satse på utlendinger for å få fylt opp akademiske stillinger.

NTNU er blant norske universiteter og høyskoler som må satse på utlendinger for å få fylt opp akademiske stillinger. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Næringslivet frister mer enn professorstillinger. Universiteter og høyskoler sliter med å få norske søkere.

DEL

Lokale nyheiter - 5 kr for 5 veker

Det gjelder ikke minst for i realfag, også forskerrekrutteringen svikter, skriver studentavisen Universitas.

Bare i 2012 mangler det 400 doktorgradsstipendiater på teknologifeltet.

– Det er et stort behov for å øke antall doktorgrader innen realfag, sier Knut Fægri, dekan ved Det Matematiske-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) til Universitas.

Han sier at konkurransen fra privat næringsliv blir hardere og hardere. Det har gjort at universitetet nå ansetter mange utenlandske akademikere.

– På dette fakultetet er omtrent halvparten av doktorgradsstipendiatene internasjonale, sier Fægri.

Norge har et enormt behov for akademikere innen teknologi, matematikk og naturvitenskap.

Bare innen teknologifeltet har Norge et beregnet underskudd på over 400 doktorgradsstipendiater i 2012.

For å demme opp for mangelen på norske akademikere i realfag og teknologi må universitetene ansette utenlandske professorer.

– Vi opplever en økende tilstrømming av akademikere fra utlandet, sier Tore Rolf Jørgensen, seksjonsleder for forskning ved NTNU til Universitas.

Dekan for Fakultet for teknologi og realfag ved Universitetet i Agder, Frank Reichert, sier det er spesielt vrient å få norske søkere til professorstillinger.

Det er utrolig vanskelig å ansette kvalifiserte akademikere fra Norge. Industrien er etter studentene, og de fleste velger heller jobber i næringslivet enn videre doktorgradsstudier, sier han.

– Dermed får vi ikke nok professorer. Det er en veldig vanskelig situasjon. Og det er minst dobbelt så mange utenlandske søkere som norske når vi utlyser nye stillinger.

Universitet i Bergen sliter også med å skaffe nok realfagsakademikere.

–Vi ser en klar tendens til et underskudd av doktorer. Det er størst behov for doktorer og akademiske ansatte innen realfagsområdet. Der er 60-70 prosent av søkerne fra utlandet, sier Dag Rune Olsen, dekan ved Det matematiske og naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Bergen.

Universitetet i Stavanger har lignende erfaringer.

Kyrre Lekve, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, vedgår at Norge har problemer med å rekruttere nok akademikere til realfagene.

– Vi har en utfordring med å rekruttere nok nordmenn til teknologiske og naturvitenskapelige fag. Det kommer fra liten interesse allerede i grunnutdanningene, og vi må få flere til å velge matematikk og naturfag allerede på videregående, sier Lekve til Universtitas.

Han mener teknologi og naturvitenskap er felter hvor det vil være behov for arbeidskraft i årene framover, men at studieplassene ikke kan økes mer enn det er søkergrunnlag til. (ANB)

Her kan du lese mer om realistflukten fra akademia

Artikkeltags