Sjå kven som starta nye selskap i september

Det blei oppretta sju nye selskap og enkeltpersonføretak i Kvinnherad i september.