Bonde Marianne Nordhus: – Vi driv langt meir berekraftig enn om vi skulle importert

Av

Ein skulle tru at bøndene og det grøne skiftet var to sider av same sak. At den naturen dei er så avhengige av å spela på lag med, er den same som miljøforkjemparar og berekraftsentusiastane ønskjer seg. Så feil kan ein ta.