Nekta innsyn i lønskostnadar: Fylkesmannen med fleire spørsmål til Kvinnherad Breiband

Kvinnheringen bad om innsyn i Kvinnherad Breiband AS sine lønskostnadar, men fekk avslag. No skal fylkesmannen avgjera saka.