No må alkohol-løyvehavarar i Kvinnherad kunna dokumentera lovlege arbeidskontraktar, yrkesskadeforsikringar og gjeldande krav til minsteløn

– Berre til fordel for løyvehavarane sjølv, då vi bidreg til å bremsa dei som vil driva ulovleg.