No skal staten «tvinga» deg til å endra straumforbruket: Slik kan du spara pengar ved å gjera huset ditt smart

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) vil endra straumforbruket vårt. Slik kan du bidra, og samstundes spara pengar.