Henriksen sjølv gler seg til sendinga, ifølgje ei pressemelding frå Helse Fonna:

– Det beste med dette innslaget er bodskapen til pasientar, pårørande og helsevesenet; at funna i studien gir støtte for at vi har ein ny og effektiv behandlingsmåte for bipolar mani.

Forskinga til Henriksen går ut på å å regulera døgnrytmen hos pasientane ved å blokkera det blå i lyset rundt oss. Dette kan ein gjera ved å bruka oransje briller, som filtrerer lyset.

– Studien har ein enkel design, og saman med eit sterkt resultat blei dette attraktivt for NRK sitt tv-program, fortel Henriksen.

Schrödingers katt går på NRK 1 torsdag kveld 18. februar, men du kan også sjå opptaket på nett-tv.

Studien er ikkje avslutta. Les meir om forskinga til Henriksen her.