Det skriv stiftinga i ei pressemelding etter styremøtet sitt tysdag.

Dermed har stiftinga sett av totalt 1,5 millionar kroner til Newton-rommet.

– Det vil bli eit flott tilbod for skulane og næringslivet i kommunen. Vi håpar med denne reservasjonen og dei siste positive signala frå Hydro Husnes og Kvinnherad kommune, at fleire lokale bedrifter kjem på banen, slik at ein får eit Newton-rom klart til skulestart hausten 2021, melder styreleiar Svein Arne Eidsvik og dagleg leiar Daniel Morso i pressemeldinga frå Sparebank 1-stiftinga.

Personalansvarleg ved Hydro Husnes, Eivind Torvik, gliste frå øyre til øyre då han på vegner av gruppa bak det planlagde Newton-senteret ved Hydro, tok imot nyhendet om éin million kroner til prosjektet i slutten av mai i år.