Då dei tilsette ved sandtaket kom på jobb førre måndag, oppdaga dei at nokon hadde tatt seg vel mykje til rette medan området hadde vore ubemanna. Det var full aktivitet i og rundt ein av dei mange sandhaugane på anleggsområdet, etter at ein effektiv gjeng med sandsvaler hadde flytta inn i løpet av helga. Trekkfuglane hekkar nemleg i koloniar i sandbakkar, elveskrentar og grustak, og fann derfor den perfekte staden i ein av sandhaugane til Hardanger Rock. Det er fyrste gong bedrifta opplever at dei fjørkledde krabatane slår seg til ro inne på sjølve anleggsområdet. Men det gjorde dei antakeleg lurt i, for dei tilsette har ingen planar om å kasta ut dei ubedne gjestene. Sandhaugen blir ståande urørt fram til sandsvalene ein gong til hausten er klare til å forlata reira, opplyser dei tilsette.