Sivert (21) kan bli Norges beste maskinførar

Uskedelingen Sivert Eik Høivik skal delta i Yrkes-NM i slutten av oktober.