– Bank-ID krev pass, men ein kan bli kunde i banken utan

Vi spurte konsernleiinga i Sparebank1 SR-bank om kvifor pass er einaste gyldige id for re-legitimering hos dei. Kommunikasjonsrådgiver Øyvind Knoph Askeland forklarer: