Legitimeringskrav hos bankane: Ulik praksis frå bank til bank

Alle bankane har krav på seg av styresmaktene til å kjenna kundane sine, som det heiter. Men langt frå alle krev pass som einaste gyldige legitimasjon. Og i somme bankar er det berre einskilde som treng å legitimera seg når dei allereie har ein konto.