Emma og Jakob mest populære namn i 2019

Av

Emma toppar Statistisk sentralbyrås namnestatistikk for jenter i 2019. Jakob var det mest populære gutenamnet.