Sille på vakt for ungane i jula

Ikkje alle ungar er trygge i jula. Barnevernskurator Sille Tars jobbar på barnevernsvakta på julaftan, og er budd på at det kan koma telefonar.