Cato hadde bestemt seg for å selja båten, så sokk den – då fekk han ein idé