Endúr-dotterselskap melder oppbod: – Leitt

Konkluderer med at det ikkje ligg grunnlag for vidare drift.