Store endringar på bensinstasjonen på Reset: – Får amerikansk inspirert mini-«diner»

Rykta har florert om nedlegging av YX-bensinstasjonen på Reset. Etter ein periode med uvisse i sommar, har dagleg leiar fått mange spørsmål av folk. No røper han framtidsplanane.