– Det nye bodet var interessant

Av

- BKK kom med eit nytt og betre tilbod på Kvinnherad Breiband like før ferien. Styret var nøydd til å vurdera det.