Mykje å spara på å selja bustaden sjølv: – I løpet av to døgn har over 40 personar tatt kontakt

Valen er eit populært bustadområde, noko Jarle Larsen merka godt etter at han la ut melding på Facebook om at einebustaden hans på Valen snart skal leggjast ut for sal.