Kommunen vil byggja ny hovudbrannstasjon på Husnes

Formannskapet skal torsdag godkjenna forprosjekt for ny hovudbrannstasjon for kommunen, som skal liggja på tomta der dagens brannstasjon på Husnes ligg. Planane legg opp til ein moderne, men kostnadseffektiv stasjon.