Yrkesgruppa deira er langt meir utsett for å utvikla kreftsjukdommar enn innbyggjarane generelt er

– Brannmenn er utsette for ein kjemisk cocktail kvar einaste gong dei entrar ei brennande bygning.