28. november møter ordførar Peder Sjo Slettebø samferdsleminister Jon Georg Dale. Med på møtet er også Tysnes-ordføraren og representantar frå pådrivargruppa Sunnfast.

– Eitt av temaa bli kryssing av Langenuen og vi jobbar for sørleg kryssing, orienterte Slettebø i formannskapet onsdag.