Skår og Fredheim (Ap) røysta mot sine eigne

– Ikkje nøgde med budsjettprosessen.