Fekk dispensasjon: Døssland eit stort steg nærmare nytt kontorbygg på garden

Fylkesmannen nytta seg ikkje av klagehandsaminga innan fristen, og dermed ser det lyst ut for planane om advokatkontor på garden til Bjarte Døssland og Edle Lomheim.