Ber politikarane ta grep: – Dette hastar

Forvaltingsutvalet har bede formannskapet ta grep om arbeidsmengda på byggesakskontoret.