Kollektivknutepunktet i Rosendal ferdigstilt

No er det mogeleg å bruka terminalbygget på kaia i Rosendal, som var det siste byggjetrinnet i kollektivknutepunktet Rosendal.