Håvard (22) kjøpte 100 år gammalt hus på 60 kvadratmeter

Håvard Voster Bakke (22) har vore på bustadjakt i meir enn eitt år. Endeleg fekk han napp på Sunde.