Dette er Kvinnherad sin nest dyraste eigedom

Ein landbrukseigedom i Uskedalen er for augneblinken den nest dyraste eigedomen som ligg ute til sals i Kvinnherad på Finn.no.