Søkjer om støtte til seniorsenter

Av

Seniorgruppa i Kvinnherad frivilligsentral har teke initiativ til byg-ging av eit seniorsenter med tilpassa leilegheiter på Husnes. No håpar initiativtakarane på økonomisk draghjelp frå kommunen og andre for å kunna gå vidare med prosjektet.