Ordføraren har fått tilbod om strandeigedommar på Stord

Peder Sjo Slettebø har fått svar etter annonse-stuntet sitt.