Har sendt forslag til regjeringa om billegare ferjebillettar

Har sendt inn representantforslag for lågare ferjeprisar. – Reisande skal ikkje ta rekninga for ei regjering som ikkje sørgjer for tilstrekkeleg finansiering, skriv Myrvold.