Nye reiarlag, rutetider og rabattordningar. Og éi heilt ny ferje. Så langt.

Frå 1. januar av har vi tre ulike reiarlag som opererer på dei fire ferjestrekkene i kommunen vår; Norled, Fjord 1 og Boreal Sjø.