Møtte Skyss etter ferjekaoset: – Vedgår at dei handterte situasjonen dårleg

Skyss vedgår at situasjonen som oppstod tidlegare denne månaden, då Varaldsøy blei isolert i over åtte timar, ikkje blei handtert på ein god måte.