Dette tener skisenteret pengar på når det ikkje er snø

– Ser ikkje ut til at det blir opning med det første.