Kvinnherad kommune har sagt ja til å busetja ti flyktningar i 2018.

I 2017 er det år langt busett 14 vaksne flyktningar, i tillegg er 21 busett i familieforening.

Les også: Fekk skjenkeløyve