Søkjer etter dagleg leiar til Folgefonnsenteret

Ønskjer ein «iverksetjar» med god økonomisk forståing til å stå for den daglege drifta av senteret i Rosendal.