Forbrukerrådet frykter regjeringens bredbåndsforslag vil føre til digitale skiller mellom bygd og by

Av