Norsk professor advarer om amerikansk studie på paracetbruk hos gravide

Av

En norsk ekspert er skeptisk til en studie som viser tre ganger høyere risiko for noen psykiske lidelser hos barn ved høy paracetbruk hos mor under graviditet.