12 kvinnheringar stiller til val i det første fylkestinget i Vestland fylkeskommune

Sjå kven frå Kvinnherad som stiller til val.