Dei måtte finna ein måte å bevara namnet på

Søral pensjonistforeining kunne fredag overraska Venelaget til Halsnøy kloster med ein kvilebenk langs «Kulturløypo» på Halsnøy.