Dette vil elbilpasseringa kosta

Den venta innføringa av bompengar for nullutsleppskøyretøy i Halsnøy-sambandet, vil truleg gi rundt 3,7 millionar kroner meir autopasskassen.