– Det tilseier at me kan sjå meir risikabel åtferd blant bilistar som søkjer å koma tidsnok til ferja

Vegard Bjørnevik (H) kom med interpellasjon til kommunestyret om vegstandaren på Halsnøy, som han meiner vil bli endå tøffare å leva med når nye ferjeruter trer i kraft.