Helse Fonna skal investera for over 760 millionar kroner neste år

Helse Fonna skal investere for vel 767,2 millionar kroner neste år. Det er eit historisk høgt investeringsnivå.