Helse Fonna kutter personalkostnader for 32 millioner kroner, men vil ha ventetida ned

Styremøte i Helse Fonna i fjor. Kjell Arvid Svendsen, Hilde B. Christiansen og Brian Bjordal diskuterer.

Styremøte i Helse Fonna i fjor. Kjell Arvid Svendsen, Hilde B. Christiansen og Brian Bjordal diskuterer. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

– Det som koster mest er å lønne folk, sa Høyres helsepolitiske talsmann Sveinung Stensland til Haugesunds Avis lørdag. Mandag besluttet styret i Helse Fonna å redusere personalkostnadene med 32 millioner kroner innen 2023.

DEL

(Haugesunds Avis): På tross av økende befolkningsvekst, økning i antall eldre og økende forventninger til sykehusene er tallene klare. Det vil bli økonomisk trangere tider for de lokale sykehusene.

Under et møte i Odda mandag vedtok styret i Helse Fonna langtidsbudsjettet for 2018–2023.

Det siste året har det vært nedgang i antallet pasienter som er innlagt på sykehus. Som en konsekvens av at stadig flere pasienter får poliklinisk behandling, vil antallet sengeplasser blant annet blir redusert.

– Det foregår et kontinuerlig arbeid med å legge om sykehusdriften fra døgn- til dagbehandling, det ser vi allerede resultat av, sier styreleder Kjell Arvid Svendsen i en pressemelding.

Han legger ikke skjul på at det vil bli økonomisk utfordrende år og at omstillingen til mer effektiv drift må fortsette.

Fikk kjeft av sin mor for å snakke om eldres seksualliv 

Ny teknologi, medisinsk utvikling og bedre samhandling skal bidra til mer effektiv drift. I dag opplever sykehusene at ferdigbehandlede pasienter blir liggende i sykehus på grunn av mangel på plass i hjemkommunen.

Styreleder Svendsen er opptatt av at de lokale sykehusene skal bli bedre til å benytte seg av ledig kapasitet om og når slike situasjoner oppstår. I forslaget til langtidsbudsjett er det et konkret forslag om å legge til rette for at flere av normalfødslene i foretaket går til Stord sjukehus.

– Føde- og barseltilbudet på Stord ligger på landstoppen i nasjonale undersøkelser i forhold til pasientopplevelse for nybakte foreldre. Både informasjon til fødende, relasjon mellom foreldre og personalet og ivaretaking av far/partner under føde- og barseloppholdet scorer høyt. Det er derfor viktig at dette tilbudet blir gjort kjent og fortsetter å være tilgjengelig for alle gravide i foretaket, ikke bare de med adresse i Sunnhordland, sier Svendsen.

Helse Fonna har i dag ventetider på rundt 60 dager for dem som har fått somatisk behandling, ventetida varierer for ulike diagnoser og mellom sykehusene. Ventetida er lavest innen psykisk helsevern.

I 2021 er det et krav at ventetida skal reduseres til under 50 dager, innen psykisk helsevern er kravet til ventetida kortere. Antallet pasienter som får rask behandling i pakkeforløp er ventet å øke. Det er slik at de sykeste skal få hjelp raskest. Hovedtyngden av kreftpasientene er i denne gruppen og skal ikke ha unødig ventetid, heter det i pressemeldingen fra styret i Helse Fonna.

– Det er imponerende hvordan det blir arbeidet i sykehusene for å gi rask diagnose og start av behandling for kreftpasienter, kommenterer Svendsen.

Send tekst og bilde «

Vi vil gjerne høyra om smått og stort som går føre seg i Kvinnherad. Hjelp oss å vera overalt!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken