Overvakingskamera i staden for nattlege besøk kan bli framtida innan helse og omsorg

Digitale hjelpemiddel og overvakingsteknologi er på full fart inn i helsesektoren.