Thomas (41) meiner folk har ei misoppfatning om yrket hans

Dette meiner Thomas Ørbeck (41), som har jobba innan helse i mange år. Han skulle ønska at det var ein meir kjønnsnøytral kommunikasjon om yrket, slik at fleire menn søkte seg til sjukepleiestudiet.