Varaldsøy mister truleg nattevakta: – Vanskeleg å forsvara drifta

Etter å ha evaluert bruken av kvilande nattevakt på Varaldsøy aldersheim, vil administrasjonen føreslå å avvikla ordninga og heller flytta ressursane til andre tidspunkt på døgnet der det er større behov.