Éin av ti slit med det same som Odd Arne: Første utbrot kom etter «Putti Plutti Pott»